STIGTING “NEDERLANDS BEJAARDENCENTRUM”

temp

PosadresPosbus 75048, Lynnwoodrif, Pretoria, 0040
Telefoon012 807 5217/8
Faks012 807 5733

Kontakpersone is by verstek op Naam gesorteer. Deur op enige kolom opskrif te kliek word die hoof-sortering gewysig na die inhoud van daardie kolom.

AmpstitelNaamBesigheidMobiele-pos adresVanuit Menu
WebsiteCrous, Gerda +27 82 378 1404gerdacrous@gmail.comKontakbesonderhede
Voorsitter - BewonerskomiteeVan den Berg, Wim   Kontakbesonderhede
ManagerVenter, Antoinette+27 12 807 5217/8+27 82 460 5873meerpaal@worldonline.co.zaKontakbesonderhede
Voorsitter - StichtingWesseloo, Rob +27 82 492 2544robwesseloo@mweb.co.zaKontakbesonderhede