Kontak ons gerus! Tel: 012 807 5217/8

Waardigheid Onafhanklikheid

Ons Geskiedenis

MEER OOR ONS

Sedert 1972 bied De Meerpaal in Pretoria vir Nederlandse en ander seniors ‘n veilige en liefdevolle tuiste. Die aftreeoord lewer ‘n diens binne die Stichting Nederlands Bejaardecentrum (SNBC) wat ‘n regspersoon in eie reg is en wat as ‘n organisasie sonder winsbejag as ‘n Openbare Welsynsorganisasie geregistreer is. 

Die bestuur van De Meerpaal word deur die lewensreg bewoners, huur bewoners, die bestuursraad en persone op die waglys tydens die algemene jaarvergadering saamgestel. Inwoners word deur Bewoners komitee by die bestuur verteenwoordig.

VAN TOE TOT NOU

Die Nederlandsche Vereeniging in Pretoria het na aanleiding van ‘n brief van ene Prof. Dr C. de Jong die inisiatief geneem en ‘n komitee saamgestel om die oprigting van ‘n Nederlandse tehuis vir bejaardes te ondersoek en werklikheid te maak. Hierdie behoefte het ontstaan as gevolg van die emigrasie golf in die vyftigerjare, net soos in ander lande.

EESTER KOMMISSIE GESTIG

Die eerste kommissie was by ‘n bestuursvergadering op 7 April 1970 saamgestel en hulle het ‘n verslag by die jaarvergadering in Maart 1971 voorgelê. By hierdie vergadering was besluit om die belangstelling vir so ‘n tehuis te verken. Na aanleiding van belanstelling (sowat 500 toekomstige bewoners), het die Nederlandsche Vereeniging die komitee toestemming gegee om kandidate vir ‘n nuutgevormde “stichting” voor te stel.

1970 - 1971

STIGTINGSVERGADERING

‘n Openbare vergadering is op 16 Mei 1972 gehou waartydens besluit is om twee liggame te stig, namelik ‘n bejaardeinrigting en ‘n Vriendekring van die bejaardesentrum. Die Vriendekring sou ‘n vereniging, gebaseer op betalende lidmaatskap wees en fondse insamel vir die bejaardesentrum. Vele verkenningswerk moes gedoen word, o.a.:

  • Wettelike bepalinge: Die Nasionale Welsynswet van 1965, Die bejaarde Persone Wet van 1967 en Die Behuisingswet
  • ‘n Stuk grond moes gekoop word sonder regeringsteun omdat die meeste Nederlanders oor een of ander vorm van inkomste beskik

16 MEI 1972

BOU EN EERSTE INWONERS

  • Die keuse hetgeval op ‘n kleinhoewe in Willow Glen (destyds) buite die stad. Die bestuur het nie oor die nodige kapitaal beskik nie en het besluit op die verkoop van bewoningsreg i.p.v. eiendomsreg.
  • Hierna volg baie organisasie en baie onverwagte vertragings, boulenings van Gemeenskapsbou en tenders, maar uiteindelik word daar in 1979 tot 1981 gebou, waarna die eerste inwoners in 1980 begin intrek het

1972 - 1981

DIE NAAM

  • Eerste direkteur was Mnr Hazenwindus
  • Mnr Hazenwindus het ‘n wedstryd via die Nieuws van die Nederlandsche Vereeniging georganiseer om ‘n noemnaam vir die bejaardesentrum te kry. Mense kon deur R1 te betaal deelneem en daar was 134 deelnemers en 117 verskillende name is ingestuur. Die bestuurslede moes die name van 1 to 5 gradeer en die naam met die hoogste telling was DE MEERPAAL.

  • Wettelike bepalinge: Die Nasionale Welsynswet van 1965, Die bejaarde Persone Wet van 1967 en Die Behuisingswet
  • ‘n Stuk grond moes gekoop word sonder regeringsteun omdat die meeste Nederlanders oor een of ander vorm van inkomste beskik

1982

ONTWIKKELING VAN DE MEERPAAL MET BEHULP VAN SKENKINGS

Verskillende ondernemings het van hulle produkte gratis aan De Meerpaal verskaf, soos bv die die swembad, tuinmateriaal en –uitleg, boorgat, lere en trappe ens. Verkeie donasies is ook ontvang.

1982 +

DE MEERPAAL EN BESTUUR

  • De Meerpaal het 60 huurhuise en 38 enkelverdieping wonings en 16 woonstelle vir ‘n totaal van 114 wonings
  • Die bestuur bestaan uit ‘n voorsitter en nog tien lede wat bo en behalwe die penningmeester en sekretaresse verdeel is in ‘n tegniese komitee en toelatingskomitee. Die lede van die bestuur is vrywilligers. Verteenwoordigers van die Versorgingsafdeling en die Bestuurder van De Meerpaal dien ook op die bestuur

TANS