Kontak ons gerus! Tel: 012 807 5217/8

Waardigheid Onafhanklikheid

Juni 2022 – Bewoners Bulletin

DOOR BEWONERS – VOOR BEWONERS

NUUS VAN DIE BEWONERSKOMITEE

As ek die blare so sien val is daar net een ding wat gaan gebeur ! ! Die winter is naby. (Vir my is dit erg.)

Ons het `n baie lang vergadering gehad. Jaap Kelder is hartlik verwelkom as `n nuwe komiteelid.  Die vrae wat tydens die jaarvergadering gevra is, is ook bespreek.

Die swembad is nou vir die winter toegetrek met sy winterkombersie.  Ek is seker niemand gaan nou nog swem nie! !

Daar is `n behoefte vir `n buitewasbak by die lapa. Antoinette gee aandag aan die versoek.  Onthou as u die lapa vir `n funksie wil gebruik, moet die lapa  by die kantoor bespreek word.

Vir inwoners, wat graag Sondae uit die kombuis wil eet, het ek goeie nuus.  Die Sondag spyskaart sal op die glasdeur (aan die suidekant) verskyn. U kan gerus `n Sondagete probeer ! !

In die kantoor van die versorging het ons `n nuwe personeellid. Ons verwelkom Solette van Rhyn.  Ons hoop sy gaan sommer lekker hierby ons werk. Steven, die verwer, het as gevolg van gesondheidsprobleme afgetree. Thabo, wat al `n geruime tyd tydelik hierby ons werk, is nou as verwer aangestel. Daar was  navrae in verband  met ons werkers indien hul ongesteld  of `n besering opdoen. Ja, hul word deur die versorging gehelp.

Daar was klagtes oor die verskil tussen die aansteek borde (prikborde) van die woonstelle en die admin gebou. Op die admin se bord verskyn alle admin inligting en die van privaat persone. By die woonstelle verskyn net admin inligting.

Daar was weer probleme met die telefoon by die waghuis. Daar  is aandag aan gegee. Antoinette het die nuwe nommers vir ons deurgestuur:  012 943 0462  of  012 807 5217  en druk dan 9.

Soos u reeds bewus is het Hans van de Putte (voorsitter) en Jan Wegman bedank uit die biblioteek komitee. Hulle het `n reuse taak verrig ! ! Die nuwe komitee bestaan uit Antoinetta Hoogendoorn as voorsitster en haar helpers is Ingrid de Bont en Elke Kelder. Ons wens hulle alle sterkte toe.

Peter (Health and Safety)  was baie beïndruk met die Meerpalers wat nog so flink en vinnig kon ontruim. Na die lang en harde lui van die sirene was daar tog mense wat nie gereageer het nie. (Sommige het nie gehoor nie.)

Daar is inwoners wat besorg is oor hoe die nuwe tariewe van die versorging ons as inwoners gaan raak, veral inwoners wat al baie jare bydra het vir die versorging. Wat gebeur as die versorging vol is?  Die komitee sal dit op die volgende Bestuursvergadering bespreek.

Woonstelbewoners, wees gerus:  Daar word gekyk na jul klagtes in verband met jul water.  Hou moed ! !

Groete tot volgende keer.

Nelke Ribberink – Sekretaresse BewKom

Velen hebben mond genoeg om iemands werk af te kraken, maar zelden hand genoeg om beter werk te maken.

Always leave people better than you found them. Hug the hurt. Kiss the broken. Befriend the lost. Love the lonely.

OVERLEDEN

Op 11 mei overleed Diny Verbeek. Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden.

Mag zij in vrede rusten.

Die Biblioteek Komitee het twee belangrike versoeke:

 1. Ons soek DRINGEND nuwe lede; jy hoef nie mal oor boeke te wees nie. Ons hou net bietjie die boeke op orde in ons Biblioteek en reël die verkoop van boeke op markte. Help asseblief, jy gaan jou nie dood werk nie en jy kry oulike kollegas.
 2. Ons Biblioteek sowel as die Stoorkamer is propvol met boeke. Moet asseblief nie nog boeke by ons aflewer nie. Indien jy bv. Versorging toe gaan en wil boeke opruim, moet hulle nie na ons toe stuur nie. Vertel ook aan jou kinders! Dankie vir almal se samewerking.


– Die Biblioteek Komitee

Het water bij de flats

Ondergetekende en Antoinette hebben samen onderzocht hoeveel bewoners van de flats welke klachten over het water hadden. Het bleek dat zes bewoners problemen hadden met aanzetsel in hun kopjes terwijl er één klaagde dat het badwater modderig was.

Bij deze laatste hebben we toen eerst het bad met koud gevuld en vervolgens met warm water. Het resultaat was schoon water.

Aanzetsel is een probleem dat ook voorkomt bij mensen die municipaal water gebruiken (ook Antonette thuis). Dit heeft te maken met het materiaal van de kopjes/bekers en en hoe schoon ze zijn; het gebeurt vooral met zwarte thee. Wassen met Jicht lost het probleem op.

Het bestuur heeft zich ertoe verbonden het water elke zes maanden opnieuw te laten testen en regelmatig de filters schoon te maken.

Baie dankie

– Wim van den Berg – Voorzitter BewCom

HULP GEVRAAGD VOOR DUTCH FESTIVAL

Bernd Mestrum (B132) is ’aangesteld’ als de coördinator van de bewonershulp aan het opkomende Dutch Festival. Het is nog vroeg dag, het vindt pas plaats op 17 augustus, maar Bernd moet vroegtijdig weten op welke hulp hij, en de organisatoren kunnen rekenen.  Zo’n acht stalletjes moeten worden bemand/-vrouwd, en voor de Witte Olifant zal hulp ook wel welkom zijn.

Er hangen lijsten op de prikborden. Het gaat om zo’n twee uur van uw tijd (dus er blijft voldoende tijd over om zelf van het feest te genieten. Vul dus uw naam in op een van de lijsten – en zoals het heet: ASAP! Dan kan Bernd ook weer rustig slapen. Alvast bedankt.

MOEDERDAGVIERING IN DE ZAAL

De eigenlijke Moederdag was op zondag 8 mei maar met de koffieochtend op 11 mei hebben we het nog eens dunnetjes overgedaan.  Zoals het hoort hebben de mannen alle aanwezige dames bediend met koffie en thee.  .Maar ook de aanwezige heren kregen gelukkig hun natje en droogje.  De waiters waren keurig getooid met een schort voor.  Zie bijgaande foto.

De zaal was weer eens heel gezellig versierd.  Gerda de Wagenaar heeft heel veel ideeën en doet met haar medewerkers geweldig veel moeite.  Dank aan allen.

Gerda las ook twee stukjes voor om vooral de belangrijkheid van de vrouw te beklemtonen.  Niets was te veel gezegd daarmee.  Bovendien was er een heerlijke traktatie van Rietje Spoon die haar verjaardag met ons vierde.  Hartelijk dank het was overvloedig en heerlijk.  Zij en haar man wonen niet op De Meerpaal maar zij zijn heel getrouwe en behulpzame bezoekers.  Al geruime tijd staan zij op de wachtlijst en wij hopen hen toch eens te verwelkomen als medebewoners.

Hartelijk dank aan eenieder die deel uitmaakte van nóg een gezellige koffie bijeenkomst.

– Ali van Dijk

MEERPAAL GHOLFDAG 9 JUNIE 2022

Die Meerpaal gholfdag is op Donderdag 9 Junie by die Woodhill Country Club. Dit is ‘n groot dag met die moontlikheid van ‘n baie goeie opbrengs vir die Sorgsentrum. Die reëlings loop vlot en Eric en Carol Klein word weereens bedank vir hul tyd en moeite met die reëlings. Daar is nog plek vir gholfers om saam te speel.  Kontak asseblief Carol Klein by 082 671 3695 of carol@mitco.co.za.

NUUS VAN DIE BESTUUR

Beste Meerpalers

Ons het Woensdag  18 Mei vergader en ek gee graag terugvoer uit die vergadering.

 1. Die geouditeerde state vir 2022 is gefinaliseer. As julle dit lees weet julle dat die state by die algemene jaarvergadering bespreek is, tesame met die begroting vir 2023 en die voorgestelde verhoging vir dienste, heffings en huur vir die nuwe jaar.
 2. Die finansiële syfers tot April 2022 lyk goed en is beter as die begrote surplus vir die tydperk.
 3. Die Sorgsentrum is lekker vol en ons wil Antoinette en haar personeel bedank vir die goeie werk wat daar gedoen word. Ons nuwe kompeterende tariewe speel natuurlik ook ‘n rol. Onthou om te help met die vol maak van die Sorgsentrum. Julle is geregtig op R2 000 vir elke suksesvolle opname in die Sorgsentrum.
 4. Ons het ook onlangs ‘n oudit laat doen op die sorg dienste wat ons by De Meerpaal aanbied. Ons het die voldoeningssertifikaat van die professionele maatskaplike werker gekry en sal dit nou op verskillende plekke ten toon stel. Ons is van die min plekke wat kan spog met die kwaliteit diens aan inwoners wanneer dit by sorg kom. Hiermee ‘n uittreksel uit die epos wat van die maatskaplike werker, Dr Syd Eckley, wat die oudit gedoen het: ‘Julle by De Meerpaal doen goed en is van die min plekke wat so ‘n uitmuntende verslag kan kry.’  Weereens dankie aan Antoinette en haar span!
 5. Daar is ‘n paar onbesette eenhede en weereens ‘n geleentheid om ‘n geldjie te maak. Help ons om mense te nader met hierdie verblyf-geleentheid asseblief.
 6. Die goeie nuus is dat Nils Tania (seun van Betty Tania) by ons aansluit. Sy verkiesing as bestuurslid is by ons Algemene Jaarvergadering voorgelê. Dit tesame met Len van Driel wat nou al ‘n paar maande by ons is. Nou nog net ‘n Bestuurlid wat vir ons die sekretariële werk kan behartig. Ek doen weereens ‘n beroep op julle om te help. As een van julle kinders of kleinkinders kan kom help sal ons dit baie waardeer. Doen asseblief die moeite om hulle te vra.
 7. Die webtuiste meerpaal.co.za is vernuwe en julle kan gerus ‘n besoek aflê. Gebruik ook asseblief die webwerf om nuwe inwoners vir ons te werf. (Jammer dat die Bulletin nie langer op die tuiste te sien is. CB)
 8. Ons gaan in die volgende aantal maande Facebook aktief gebruik om De Meerpaal by die publiek bekend te stel. Julle hulp sal gevra word om aktief betrokke te raak. Julle hoor van ons.
 9. ‘n Nuwe brosjure van De Meerpaal en De Meerpaal Sorgsentrum is in wording. Die nuwe logo’s, slagspreuke, opgedateerde informasie en kontak detail is deel hiervan.
 10. ‘n Oudit om te verseker ons voldoen aan al die aspekte van die ‘OHSA’ wet is voltooi en daar word aan die paar klein aspekte, wat aandag nodig het, gewerk. Ook is die nodige opleiding van personeel en blokhoofde gedoen. Dankie Antoinette!
 11. Die afdakke by die nuwe eenhede is voltooi en ‘n finale inspeksie sal gedoen word voordat ons die rekening vereffen.
 12. Die eerste fase herbou van die Klubhuis gaan ook voort.
 13. Die toetslopie met die aanbring van plate aan die Clearview heining by Oumuurkliplaan, om die privaatheid van die inwoners te verbeter, is gedoen. Ons kyk na ‘n paar klein verbeterings en ons sal waarskynlik die projek by ons Julie vergadering goedkeur. Dankie aan Tony wat die leiding neem.

Groete 

Rob Wesseloo  – Voorsitter SNBC

DE STICHTING ALGEMENE JAARVERGADERING (AJV)

 Kort na onze eigen jaarvergadering werden we op woensdag 25 mei weer voor een AJV opgeroepen, die van de Stichting. We realiseren het ons niet altijd, maar sinds De Vriendenkring is opgeheven zijn wij, De Meerpaal bewoners plus de gekwalificeerde ‘wachtlijsters’, de leden van de Stichting aan wie het Bestuur dus jaarlijks verantwoording moet afleggen.

Bij de uitnodiging ontvingen we al het Voorzittersverslag, en we mochten bij het Kantoor afschriften van het Financiële Jaarverslag en de 2022/23 Begroting ophalen. Uw redacteur kreeg weinig tijd om een uitgebreid verslag van de vergadering voor dit bulletin op te stellen; het Kantoor moest het bulletin de volgende dag al ontvangen om het op tijd te kunnen drukken en verspreiden. Maar hopelijk ontvangen we binnen een niet te lange tijd een kopie van de ontwerp notulen, voor commentaar en verbetering door hen die aanwezig waren; deze notulen zullen de afwezigen dan ook een indruk geven van het voorgevallene. Ik beperk me hier tot een paar hoofdpunten van de middag:

Jopie van Gulden werd met algemene stemmen postuum tot erelid benoemd. Leendert van Driel en Nils Tania werden als bestuurslid gekozen en de overige bestuursleden herkozen. De Voorzitter gaf een paar toelichtingen bij zijn verslag. O.a. vroeg hij dringend om hulp voor het vullen van de vacature van secretaris bij het bestuur. En terwijl Leendert de post Bemarking op zich heeft genomen benadrukte Rob dat het de bewoners zelf waren die het beste De Meerpaal kunnen ‘verkopen’.

Veel aandacht werd geschonken aan de nieuwe ‘drie-eenheid’: Stichting, De Meerpaal en het Zorgcentrum, ieder als een zelfstandige eenheid, ook met eigen boekhouding. Hierdoor is het o.a. mogelijk geworden om de kosten per bed per nacht aanmerkelijk te verminderen en aan te passen aan de behoefte en de financiële status van de ‘bedlegerige’.

Hij bedankte Antoinette en haar personeel voor hun harde werk, wat door de vergadering met applaus werd bevestigd.

De financiële staten en de begroting werden goedgekeurd nadat hier en daar een vraag ter verduidelijking was beantwoord.

Hoewel ‘Rondvraag’ niet op de agenda stond werden er toch verschillende vragen gesteld en beantwoord, voornamelijk betrekking hebbende op de nieuwe regelingen voor het Zorgcentrum. Als laatste was daar een verzoek om opnieuw te kijken naar een mogelijkheid om de ongelijkheid tussen bewoners, gecreëerd door de nieuwere contracten, waarin eten verplicht is gesteld, ongedaan te maken. Het bestuur en het bewonerscomité gaan dit doen.

Met koffie en speculaas werd de vergadering afgesloten.

Die Dutch Festival vind op Saterdag 27 Augustus plaas. Die span wat die organisering doen het reeds twee keer bymekaar gekom. Ons probeer dit natuurlik so Nederlands moontlik te maak met die regte stalletjies, kos en musiek.  Berndt Mestrum het julle reeds benader oor inwoners se betrokkenheid en dankie vir die wat reeds ingewillig het. Ons gaan die webtuiste en Facebook binnekort aktiveer om te adverteer maar julle word gevra om die datum aan alle familie en vriende deur te gee. Daar is ook plek vir nog baie stalletjies!

WIE WOON DIE LANGSTE IN DE MEERPAAL?

Dis seker nie so verwonderlik as dit ook die alleroudste van ons inwoners is:

Dr THEA STRIJDOM, wat D.V. binnekort 104 (eenhonderd-en-vier!) jaar oud word.

Sy het vanaf 1985 in Woonstel 301 gebly, ‘n mooi hoekhuis waaraan sy nog met plesier terug dink. Die hele verblyf in die woonstel het sy baie aangenaam gevind omdat ‘n sterk vriendskaplike band die bewoners verbind het. Reëlmatig is daar tee-oggende op die gras gehou, daar was braai-byeenkomste langs die swembad, almal het mekaar goed geken en gekuier.

So terloops: die “Bennie Braai” soos ons dit ken langs die swembad is vernoem na Ben Myburgh, die man van Frieda Myburgh wat nog tot die mid-20’s gewoon het in die woonstel wat hulle as een van die eerste egpare betrek het. Met ‘n skalkse glimlag herinner Thea haar, dat die woonstel bewoners selfs gedans het op die gras!

Mnr W. Hazewindus, die eerste direkteur, het voorgestel dat daar ‘n komitee vir Ontspanning en Ontwikkeling gestig sal word. Thea was vir lang jare die voorsitster en drywende krag van O & O, wat nog steeds bestaan. In die vroeë jare was daar baie toneelvoorstellings asook kunstenaars van buite De Meerpaal wat opgetree het.

Sy bly probeer kontak maak met ander inwoners, onlangs ook weer by die koffie-oggend. Dis tog so jammer dat mense so vas hou aan hul ‘eie plek’ in plaas van om te meng!

Ook al is sy in die Versorging – ‘n mooi kamer met ‘n deur na buite – het sy baie min hulp nodig en behou haar onafhanklikheid en stokperdjies (inkleurprente, boeke en nou ook die maak van mooi gelamineerde bladwysers). Familie besoeke is natuurlik hoogtepunte van haar lewe.

En dan is daar INA VAN BOMMEL wat ook al dertig jare by ons woon. Sy woon nog in haar netjiese 2-persoonshuisie, wat sy steeds self onderhou. Sy lag en trek haar skouers op: “Ek is nou maar eenmaal ‘n huisvrou”. En ‘n deeglike een; nooit sal jy haar huis deurmekaar aantref, want elke oggend word alles skoongemaak. Sy word binnekort 90 en aanvaar maar met moeite dat sy (‘op bevel’ van haar dogter) eens per maand hulp kry vir swaarder huiswerk en haar groot wasgoed waskamer toe stuur.

 “Soos julle seker al eerder gehoor het, het op die oop plotte beeste en skape rond geloop. Daar was nie ‘n muur nie, nie ‘n spoggerige ingang met waghuisie nie, net die huurhuise en modderpaaie”, sê Ina. 

Haar man, Han van Bommel, het gehelp om die plaveisel by die huurhuise aan te lê. Dit was in die vroeë dae, toe volgens Ina almal soos familie was, jy het hul name geken, gekuier, geweet van kinders en kleinkinders. Sy vind dit half jammer dat De Meerpaal so suksesvol is en dus so groot geword het.

Ina word soms wel die ‘Organisasie-tannie’ genoem. Dit is sy wat georganiseer het dat bewoners wat op Vrydag met Eve in die bussie na Pick n Pay ry, daar gratis koffie kry. Later dam sy die kafee bestuurder weer by of ons dan nie ook koek by die koffie kan kry nie? En so geskied dit. Maar let wel! As jy met jou eie vervoer kom, sal Ina jou gou verduidelik dat jy wel vir jou eie koffie gaan betaal!

Hierdie besige vroutjie was baie jare bedrywig met die tafels en bediening op Woensdagoggende. Die laaste jare het sy net kans gesien om rond te gaan met die koekies – en wee jou, as jy probeer om meer as een koekie te neem. ‘n Tik op jou vingers het gevolg want Ina vat nie nonsens nie. Vroeër was daar ook ‘n aparte tafel by die koffieoggend vir nuwe bewoners, wat dan offisieel voorgestel en verwelkom is. 

Dis goed om bietjie aandag te gee aan mense wat al so lank betrokke is by De Meerpaal en wat ‘n warm hart vir ons plek het. 

– Antoinetta Hoogendoorn

“Almal ken seker die liedjie “ Got to make a sentimental journey …….”

Oei ! ! Was dit nou `n sentimental journey dié nostalgiese koffieoggend toen ‘n aantal van die inwoners herinneringe met ons het gedeel so als …

Ton Lensink:  Haar pa het `n wit pyp gerook.  As die pyp warm geword het, het daar  `n prentjie verskyn. Ton was so opgewonde. Haar pa kry toe weer `n wit pyp as geskenk. Opgewonde sit Ton op haar pa se knie en wag in spanning wanneer die prentjie gaan verskyn. Daar het toe `n groot skok plaasgevind in die Gereformeerde familie toe die prentjie verskyn en dit `n kaal vrou was. Almal het darem lekker saam gelag.

Joop van Dijk: Hy was ongelukkig  nie teenwoordig nie maar sy bydrae is tog vertoon. `n Pragtige handgekerfde Chinese Checkers-spel uit kiaathout gekerf.

Sieg Maritz: Hy het `n skattige piepklein swart broekie gebring waarvan die voering nog van `n meelsakkie gemaak is. Die broekie het hy as 3-jarige gedra. Hy haal toe nog `n oulike emalje bordjie en bekertjie te voorskyn. Ook uit dieselfde tydperk.  Niemand kan glo dat Sieg so sentimenteel is ! ! 

Henny Rebel:  Sy het `n pragtige tin roomstelletjie (bakkie en lepeltjie) gewys. Ons Nederlanders klits mos die room styf en hoe heerlik is dit nie in die koffie nie.

Gerda de Wagenaar:  Sy begin met `n groot raaisel. Dit lyk soos `n tot-maatbeker. Dit blyk toe dat dit `n koffiemaatbekertjie is.  Die bekertjie is verdeel in `n groot en ‘n klein deel.  In die groot deel word die koffiebone gemeet en in die kleiner deel word die gemaalde koffie gemeet.

Joke Heydenreich:  Sy het `n baie ou familie Bybeltjie wat haar ma saamgeneem het toe hulle uit Indonesië vertrek het.

Lieuwke Hepkema: Hy is ons sportman. Hy wys `n horlosie waarop sy meer as 20 Comrades medaljes pryk. Die medalje wat onderaan hang? Dis die een wat hy gewen het toe die horlosie reeds gemaak is.

Afke Hepkema:  Sy vertel van die verhuising na De Meerpaal. Sy het al haar geliefde snuisterye, soos bv beeldjies, blompotjies ens. in `n kartondoos gepak. Ai, en toe val die bodem van die  doos uit.  Sy vind daarin `n kaartjie waarop staan “Vandag is die mooiste dag”. En inderdaad was dit die mooiste dag toe hulle na De Meerpaal verhuis en baie nuwe vriende maak.

Yvonne Gauche: Sy het nog as aandenking pragtige koper vasies en bakkies vir ons gewys. Die aandenkings kom uit Tanzanië.

So `n oggend vol nostalgie is die moeite werd om herhaal te word. “Memories are made of this  ………..”

Die ‘tannie-sonder-hande’ (AH)  het gepraat ! ! !  Nelke Ribberink het geskryf.

VERJAARDAGEN IN JUNI 2022

HARTELIJK GEFELICITEERD

Stijntje Delport
Tina Westermann
Millie Slabbert
Afke Hepkema
Annatjie Maritz
Ton Lensink * (90)
Jill de Moor +
Rentia Venter
Graham Harding
Elizabeth Kok
Ria Brits * (90)
Petrus Delport

*Kroonjaar

Reisje langs de Rijn

Afgelopen week was ik samen met mijn Tineke’ een paar daagjes aan de Rijn in Duitsland. Om precies te zijn,…we waren in Bad Breisig en dat ligt een kilometer of twintig onder Bonn. De Rijn heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op veel mensen en écht niet alleen Ouderen! Ook veel jongeren zie je langs de Rijn reizen, bepakt en bezakt op de fiets en ik begrijp wel waarom speciaal langs de Rijn. Daar is het namelijk lekker vlak en hoef je niet tegen de heuvels op te fietsen.

Vadertje Rijn zoals die vaak wordt genoemd kent vele verhalen en legendes. De meest bekende is natuurlijk het verhaal van die mooie jonkvrouw op de berg bij de Lorelei.  Veel schippers zijn daar (volgens het verhaal) verongelukt omdat zij afgeleid werden door deze jonkvrouw die daar boven op die berg haar mooie blonde haar zat te kammen, en daarbij ondertussen prachtige aria’s zat te zingen. Nou,…….dan wil je wel naar boven kijken, of je nu wilt of niet.

Verder naar beneden gaat de Rijn langs Koblenz en dat is tevens het punt waar de Moezel in de Rijn stroomt. Daar begint ook zo’n beetje het Duitse wijngebied, en hoewel Zuid-Afrikaanse wijnen erg lekker zijn, zijn de Duitse wijnen ook niet te versmaden. Vroeger vaak erg zoet, maar ook nu prima droge wijn van de riesling druif. En wie van u kan zich nog de oktober wijndagen herinneren waarin ieder dorp een heel weekend feest viert met een eigen Wijnkoningin! Wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd en is veel van het goede gebleven.

Maar dat wil niet zeggen dat de tijd heeft stilgestaan want als ik op een terrasje op de een of andere Rijnpromenade van mijn wijntje zit te genieten zie ik veel grote en vooral luxe Rijncruiseboten voorbijvaren. Acht- of tiendaagse Rijnreizen. Veelal met vertrek uit Amsterdam of Arnhem en soms met als eindpunt Trier aan de Moezel of Bazel in Zwitserland. Met volledige verzorging en vertier aan boord. Iedere morgen een andere stad of stadje bezoeken, maar een keertje aan boord blijven en lekker lui op het bovendek liggen kan natuurlijk ook. In Koblenz zie ik aan het eind van de middag de passagiers terug aan boord komen en genieten van hun wijntje of een of andere borrel. Even later zet het varende hotel zijn romantische tocht voort, want de romantiek heeft de gasten geheel in haar macht. Niet zo verwonderlijk als je al die kastelen ziet en daarbij in gedachten ridders te paard de strijd ziet aangaan om de hand van een schone jonkvrouw.

En aan de namen van deze Rijncruiseboten en aan de vlag op de achtersteven is te zien dat het veelal ook cruiseboten zijn van buitenlande reisondernemingen. Boten onder Engelse vlag, Maltese en Duitse vlag, en niet te vergeten onze eigen trouwe Nederlandse driekleur. Mijn beeld, dat dit soort vakanties saai zijn, heb ik moeten bijstellen. Voor iedere passagier is gepast amusement aan boord, maar ook genoeg tijd voor rust en (daar is ’íe weer) romantiek.

Dit keer stond ik dus aan de kant om dit alles te bekijken, maar de volgende keer ga ik gewoon een keer mee. ’t Liefst in oktober want dan pak ik ook nog die dolle wijnfeesten mee. Zin om mee te gaan? Meld u maar, want romantiek op je oude dag,…wie wil dit nou niet?

Aad Overvliet

Uitgave is buiten de verantwoording van het SNBC-bestuur.

Verantwoordelijke redacteur en opmaak: Cor Beek

Productie en verspreiding: Kantoor De Meerpaal

Vaste medewerkers:
Antoinetta Hoogendoorn – B114 en
Aad Overvliet – Amov@planet.nl

Afsluitdatum voor nieuwe bij-dragen uiterlijk 15de van elke maand aan Cor Beek – B120 of cor.beek@gmail.com

De redacteur behoudt zich het recht voor om inzendingen (vooral anonieme) te weigeren of te bewerken.