Kontak ons gerus! Tel: 012 807 5217/8

Waardigheid Onafhanklikheid

Augustus 2022 – Bewoners Bulletin

DOOR BEWONERS – VOOR BEWONERS

NUUS VAN DIE BEWONERSKOMITEE

Hier waar ek die nuus van die Bewonerskomiteevergadering skryf, sit ek heerlik op my sonnige stoepie.  Wat `n voorreg! Is ons nie gelukkig nie?

Al die lede van die komitee was aanwesig behalwe Hans van de Putte die heerlik in Engeland by sy dogter kuier! (Ek dink hy het gevlug vir ons koue.)

U het seker al opgelet dat lemmetjiesdraad bo-op die werkswinkel, langs die oop erf (suidekant), aangebring is.  Die droë gras langs die palissade het `n groot brandgevaar ingehou. Ons werkers het die gras met onkruiddoder  behandel.

Soos u reeds in die vorige Bulletin gelees het, het die blokhoofde nou almal `n “air horne” (sirene) ontvang. So maak u maar gereed vir `n ontruimingsoefening.

By die boekestoor (westekant) is daar `n ekstra vullisdrom geplaas. Ons hoop die probleem is nou opgelos.

Ons wil die kantoorpersoneel en al ons werkers hartlik bedank vir hul vriendelikheid en dat hulle dit so aangenaam vir die Meerpalers maak om hier te woon.  Dit is ook baie belangrik dat ons mekaar met respek behandel.

Enige voorvalle tussen inwoners en die personeel sal eers mondelings hanteer word en as dit weer voorkom sal die persoon `n skriftelike waarskuwing kry.  (Ons hoop nie dat dit nodig sal wees nie.)

Die hoogtepunt van die jaar!  Die Kersete ! ! ! Die ete vind plaas op 30 November. Skryf die datum nou al op u kalender.

Die hek in Ouklipmuurlaan skep verwarring by sommige besoekers. De Meerpaal se adres is duidelik Stellenbergweg. Daar sal nou `n “Geen toegang” teken op die hek aangebring word.

Daar is terugvoer ontvang i v m die toetsing van die boorgatwater vir huislike gebruik. Die water voldoen aan alle vereistes. Dus is dit heeltemal veilig.

Die DA-verteenwoordiger vir ons wyk het laat weet dat die herstel van Ouklipmuurlaan nie kan voortgaan nie a g v fondse wat opgedroog het.

Die nuwe biblioteekkomitee is fluks aan die werk. Die boeke is selfs gereed vir die verkoping by die Dutch Festival. Baie dankie aan Lieuwke en Afke Hepkema vir die skenking van luisterboeke!  Die nuwe Biblioteekomitee bestaan uit Antoinetta as voorsitster, en haar span Elke, Ingrid en Junettte.

Ons beplan om die voorportaal van die hoofgebou meer aantrekliker te maak. Ons vra dus baie vriendelik u samewerking. As u nie die advertensies in die Rekord wil lees nie, plaas dan asseblief die advertensies in die groen drom.

Baie groete

Nelke Ribberink – Sekretaresse BK

Jy kan nie teruggaan en die begin verander nie, 
maar jy kan begin waar jy nou is
om die einde te verander!

-C.S. LEWIS”

“Gratitude is the fairest blossom
which springs from the soul”

– Henry Ward Beecher

DANK U !

Lieve Meerpaalers, en daaronder versta ik ieder die hier woont, werkt en ook de fisio. Het gaat goed met ons.

Het is een eigenaardige gewaarwording om van de ene op de andere dag geen voet meer te kunnen verzetten as gevolg van ouderdom. Zenuw in de knel. Heel gelukkig was de Heer al aan de gang om te regelen: Onze lieve buurvrouw heeft zo haar connecties en dat heeft ons geweldig geholpen, zij is n omgeevrouw zoals wij van alle buren en zovelen van u ervaren hebben. Hou je buren in ere!!!

M’n dochter zei “Wat heerlijk dat u nu in De Meerpaal zit”, en wij beamen dat onmiddellijk….. Dank u wel, Meerpalers, voor de goede verzorging, uw vertroeteling met zoveel aandacht, het eten en drinken, uw gebeden en liefde wat wij ontvingen. Hartverwarmend en heel lief. We hebben dat ervaren als een extra zegen en ‘n hupstoot om gauw weer op de been te zijn. En dankzij de wielen, die ik te leen krijg, zie artikel van de heer CB vorige maand, ziet u de grote hoed! weer rondgaan. Hiep hiep Hoeraaaa.

Intussen wensen we degene die door een moeilijke periode gaan in hun leven van harte Gods nabijheid toe, we hopen en bidden dat u ook van harte Gods liefde mag ervaren. We treuren om Bernt en Elly.

Zegen voor elke dag, met een hartelijk groet, Roelf en Catrien Vos.

WELKOM

 Wij heten de heer Jakobus van Vuuren hartelijk welkom op De Meerpaal. Wij weten dat hij in ons Zorgcentrum goed verzorgd zal worden.

OVERLEDEN

Op 28 juni overleed dhr. Ronel Swartz, op 8 juli prof. Daniel Botha en dhr. Bernard Mestrum, en op

9 juli mevr. Hettie Peetoom.

Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden.

Moge zij in vrede rusten.

DEZE WEG IS EEN LAAN

Als een Nederlander aan een laan denkt ziet hij in gedachten iets statigs, met rijen bomen. Zeker niet aan Ouklipmuur. Toch is dit zo. Op het stratenplan van Pretoria heet deze doorgang Ouklipmuur Ave – Ave voor Avenue – Avenue voor Laan. Kan ons voortaan wegdoen met weg, die de laan uitsturen? Het is Ouklipmuurlaan!

UIT DE RAADSVERGADERING

Beste Meerpalers

Ons het Woensdag 20 Julie vergader en ek gee graag terugvoer uit die vergadering.

 1. Nils Tania het vir die eerste keer by ons aangesluit nadat hy op die onlangse AJV verkies is. Lekker om weer eens ‘n nuwe lid te kan verwelkom. Henk Alkema het afgetree en dit was sy laaste vergadering. Dit in lyn met die opvolg proses om plek te maak vir die nuwe aanstellings. Henk, baie dankie vir die jare wat jy op die bestuur gedien het en jou bydrae gedurende hierdie tydperk.
 2. Die Algemene Jaarvergadering notule is gesirkuleer vir kommentaar. Die kommentaar is verwerk en die aangepaste notule is deur my afgeteken as ‘n getroue weergawe van die vergadering.
 3. Die finansiële syfers tot Junie 2022 lyk steeds goed en is beter as die begrote surplus vir die tydperk. Die syfers is ook op die onlangse Bewonerskomiteevergadering bespreek.
 4. Die Sorgsentrum is prop vol en ons wil Antoinette en haar personeel geluk wens met die prestasie.
 5. Die prioriteitslys, vir die aangaan van onderhoudskoste en die vervanging van bates van DM, is gefinaliseer en Antoinette is gemagtig met die implementering daarvan.
 6. Die raad het ‘n projek goedgekeur om die waterverbruik deur verskillende areas te kan meet. Ook kan ons dan die verbruik met die munisipale meter balanseer. Die munisipale waterverbruik is hoog en die enigste manier om dit af te bestuur is om dit te meet. R80 000 is daarvoor bewillig.
 7. Daar is ook R38 000 bewillig vir die bou van ‘n stoor ruimte by die parkerings aan die westekant van ons terrein.
 8. Met ons bemarking aksies gaan dit ook voor die wind. Ons webwerf word baie goed besoek en dit, sien ons weer terug in die Sorgsentrum besettings syfers en die goeie aanvraag na wooneenhede.
 9. Die nuwe afdakke is in gebruik en die eerste fase van die herbou van die minigolf klubhuis is amper klaar.
 10. Die Gholfdag het toe R185 000 opgelewer, dit nadat Francien die finale berekeninge gedoen het. Nog meer om voor dankbaar te wees.
 11. Die plate aan die Clearview heining by Ouklipmuurlaan om die privaatheid van die inwoners te verbeter, sal uitgerol word en die kwotasie daarvoor sal binnekort gekry word.

Groete 

Rob Wesseloo – Voorsitter SNBC

DUTCH FESTIVAL SATERDAG 27 AUGUSTUS 2022

D-dag kom vinnig nader en ons is nou meer opgewonde dan ooit. Pannekoeke is by die kos stalletjies gevoeg en ons het ook ‘n akkordeon speler gereël om Nederlandse liedjies te kom speel .  Alles om die Hollandse atmosfeer nog beter te maak. Wim het die Meerpaal verteenwoordiger op ons komitee geword. Ons het die 29 Julie alle Meerpaal helpers wat die Saterdag gaan hand bysit en die wat betrokke is by die reëlings ontmoet om die stand van sake te bespreek, verantwoordelikhede uit te spel en om vrae te beantwoord.

Die volgende is gedoen om die fees bekend te stel:

 • Die DF Facebook is geaktiveer
 • Ons stuur gereeld Whatsapps deur en vra dat die boodskap dan deur gestuur word na alle vriende en familie op sy/haar Whatsapplys. Help asseblief hiermee om na julle familie en vriende deur te stuur
 • Plakkate is gemaak en sal geplaas word. Het jy miskien ‘n goeie idee waar jy kan reël om een op te sit?
 • Ons het baie ‘flyers’ om uit te deel. Dit is by die kantoor en julle moet asseblief gaan haal en dit uitdeel
 • Ons is op die Ontbytsake kalender
 • Ons gaan in Augustus op Pretoria FM wees.

EEN JAAR!!

Vanuit “OP T END” een klein reaksie. Terwyl ons nou weer bibberweer beleef dink ons terug aan ons aankoms hier, één jaar terug. Begin Junie 2021 toe ‘n harde koue wind waai en rondom die nuwe huisies nog bou rommel lê. As gevolg van besproeiing wat ingesit is (en toe getoets is) ook nog lekker modder op die turf!

Die meubels word afgelaai en die “soekmekaar” fase het begin. Almal wat trek sit maar in die moeilikheid. Wat ons te veel gehad het, en nie geweet dalk kan ons dit plaas, eers maar in ‘n gehuurde stoor gepak en dit stelselmatig geplaas of opgeruim.

Om alles te kroon: BEURTKRAG! Waar ons in die Moot gebly het, was ons dit bespaar, want ons was op selfde netwerk as S Biko hospitaal. Die Meerpaal gee my toe ‘n lekker groot tuin, maar ook dit moet vinnig ingerig word met plante wat ek van my ou huis mag saamvat.

Toe die landskap kontrakteur die grond voorberei het, kon ons begin met plante oorbring, terwyl ons nog gordyne en ander goeters moet ophang. Maar ons het dit op ‘n manier tog reg gekry.

Luit Kievit skud sy kop want ek ”plant stokke in die grond” en dit word mos niks nie!!

Met die krag probleem, net voor die intrek, was ons naaste buurman Cees waar ek kookwater vir die koffie kon bedel. En dit was die begin van baie nuwe vriendskappe.

Nou na een jaar hier het ons hier heeltemal tuis geword (ook al is ons baie op die pad). Die tuin het met baie plante goed aangeslaan en, warempel, die “stokke” is nou klein vyeboompies.  Selfs die paar geplante mielie pitte het baie koppe geproduseer!

Met groot dank ook aan De Meerpaal, wat met die baie broodbome en ander beplanting in hierdie hoek van die oord bygedra het tot ‘n aantreklike geheel.

Aanvaar maar die winter slaan toe op baie plante, maar die Namakwa plante rondom kompenseer vir die “verlies”

Dankie ook vir alle bewoners wat ons so hartlik en vriendelik deur die aanpassings so gehelp het.

Na een jaar het die inwoners van die “verre ooste” besluit dis tyd vir ‘n eerste reünie, wat ons toe op  Vrydag 17 Junie gehou het. Daar was heelwat te ete en drinke en tydens die geleentheid , danksy Sieg, is ons alles vertel oor die stook van mampoer. En hy leer ons toe ook hoe mens mampoer op die professionele manier moet drink!!

Nou vol moed op na ons tweede jaar in De Meerpaal

Afke en Luuk Hepkema

SONKRAG BY DE MEERPAAL

Met ESKOM wat onbetroubaar is, ’n stadsraad wat sloer met herstelwerk aan elektriese substasies, beurtkrag en stygende kragtariewe het ons, die Delports van B125, ondersoek ingestel na ‘n alternatiewe bron van energie. Ons deel graag ons ervaring met ons medebewoners.

 ‘n Jaar gelede, om beurtkrag vry te spring, het ons begin met die aankoop van ‘n 1 kWh herlaaibare battery wat gelaai word wanneer elektriese krag beskikbaar is en dan ligte en ander kleiner apparaat kan aandryf tydens beurtkrag.  Ongelukkig kon die Wapadrand substasie nie beurtkrag hanteer nie en was die krag dikwels vir meer as twee ure af. Dit was toe duidelik dat die klein batterypak nie aan ons behoeftes voldoen nie.

Na baie navorsing en gesprekke met kundiges het ons besluit om ‘n groter stelsel aan te skaf wat nie net tydens beurtkrag sou werk nie, maar selfs as Eskom krag wel beskikbaar is, en dan krag sal bespaar.

Ek sê dankie aan Wim en Jaap wat baie gehelp het om tot ‘n besluit te kom en so ‘n paar weke gelede het ons ‘n sonkrag bystandstelsel laat installeer.

Koste was beslis ‘n faktor in hierdie besluit, aangesien die onderdele van so ‘n stelsel nogal duur is. Dit is dus belangrik dat jy kundiges raadpleeg oor die grootte en sterkte en kwaliteit van die verskillende onderdele. Jy hoef nie die duurste te koop nie maar naverkoopdiens is uiters belangrik.

Daar is drie hoofdele in so ‘n stelsel. (Pryse is slegs ‘n aanduiding en wissel baie volgens werkverrigting, grootte, kwaliteit en volgens jou behoeftes.)

 1. Die sonpanele wat in verskillende groottes en sterktes beskikbaar is. Die groot 540 kWh panele kos ongegeer R4 000,00 elk.
 2. Die kragomsetter (inverter) wat die kragsterkte tussen die panele en die batterye en die huis reguleer kos tussen R10 000,00 en R30 000,00.
 3. Die batterye. Daar is groot prysverskille tussen die drie hooftipes van batterye. Loodsuur batterye is die laagste geprys, gel-batterye is effens duurder @ R9 000,00 vir 5 kWh en die litium-ioon batterye is ongeveer R20 000,00 vir 5 kWh.

Ons het vier sonpanele met ‘n 5 kWh omsetter en ‘n 5,1 kWh litium-ioon battery en die stelsel is aan die huis se stroombaan gekoppel. Alles in die huis, behalwe die stoof, maak dus van sonkrag gebruik.

Gedurende die dag verskaf die panele genoeg krag, selfs vir die geiser, en die battery sorg vir krag in die nag. Op sonnige dae gebruik ons min tot geen Eskomkrag nie. Op hierdie stadium lyk dit of ons heelwat minder as R200 per maand vir elektrisiteit sal betaal.

Wat gebeur as dit reën of bewolk is?  Dit het ‘n groot invloed op die sonkrag.  Ons panele kan 2,1 kWh opwek maar as dit bewolk is daal dit tot ongeveer 0,3 kWh. Eskom krag is tans nog beskikbaar, maar as dit nie beskikbaar is nie neem die battery oor en dit sal fyn beplanning en kragbestuur kos om genoeg krag beskikbaar te hê vir die nag wat volg totdat die son weer skyn.

Ons het wel iets opgemerk wat nie altyd deur die verkoopsmanne genoem word nie: Wanneer die lug stowwerig is in die winter is die opwekkingsvermoë van die panele ongeveer 25% minder as hulle potensiaal. Ons het bv. gevind dat ons 2 kWh panele slegs 1,6 tot 1,7 kWh in die dag opwek.  Na ‘n onlangse reënbui het die opwekking egter gestyg tot 2 kWh vir daardie dag.

Onthou om eers De Meerpaal se toestemming te vra en ‘n finale plan by bestuur in te dien voor jy die stelsel installeer. Gebruik ‘n erkende installeerder en verkry ‘n sertifikaat van voldoening (COC) sodat jou stelsel deur die versekering gedek sal word.

Peet en Stijntje Delport

 Junette is gebore in Brakpan, waar sy opgegroei en al haar skool-opleiding voltooi het. Sy het een sussie wat 7 jaar ouer is en na ‘n egskeiding met haar baba weer by die ouers in Brakpan ingetrek het.

Toe Junette 14 was, slaan die onheil toe en haar Ma is oorlede. Die jong vrouens het die huishouding aan die gang gehou, totdat Junette op haar 18de getroud is. Sy kry twee seuntjies, maar die huwelik hou nie.

Na haar egskeiding trek ook Junette met haar twee seuntjies terug na Brakpan. Dis nou ‘n baie “extended family” met ‘n liefhebbende Pa en Oupa, kindertjies, twee moedertjies, en ook honde en katte en hoenders.

Sy  werk dan in Johannesburg by Mutual Fire Insurance. Die wêreld gaan toe weer bietjie oop vir die vrou wat al so jonk getroud was. Sy kon uitgaan en mense ontmoet. En toe is daar skielik haar ou jeugliefde William Eales, ‘n vroeëre “kys”. Ou liefde roes nie en twee jaar later is Junette Me Eales. Sy en William kry weer ‘n seuntjie by.

Daar wag opnuut onheil, want dierbare Pa word siek met myntering. Die familie Eales met kinders trek terug na Brakpan om te help met die versorging van Pa. In daardie tyd werk Junette as Persoonlike Assistente van die Direkteur van ‘n Motorverkope Maatskappy.

In 1999, as Pa al oorlede is, word die Motorverkope Maatskappy gelikwideer en vind Junette nuwe werk by Airlink in Boksburg waar sy tot einde 2017 gewerk het.

 William het intussen siek geword, sy hele gestel was aangetas en hy moes steeds dialise kry. Hy sterf in 2003. Maar dit is nog het einde niet … Junette se oudste seun sterf op 22-jarige ouderdom in ‘n motorongeluk. Sy bly na aan haar skoondogter en haar kleinseuntjie is baie na aan haar hart. Die familie het kleiner geword, toe ook die twee ander seuns na Engeland vertrek het.

Junette is ‘n ou vriendin van Anke Schutte, wat in De Meerpaal bly; sy het gehou van ons plek en kon in April 2019 intrek. Sy het regtig betrokke geraak en skink koffie op Woensdagoggende. Onlangs het sy weer aangesluit by die Biblioteek Komitee waar sy ‘n gewaardeerde lid is.

Dit is verbasend dat ‘n vrou so positief ingestel kan bly, ook as die lewe nie net rosegeur en maneskyn gebring het nie.            

– Antoinetta Hoogendoorn

HOU ONZE PUT-PUT BAAN AUB SCHOON

Onze put-put baan is prachtig; het is een plezier om er te spelen. En niet alleen op donderdag door de leden van de club. Regelmatig zijn er door de week bewoners die een balletje komen slaan. En wat is er gezelliger dan om dit te doen met je kleinkinderen als die bij je op bezoek zijn!

Maar zorg aub dat die kinderen niet OP de banen lopen. Er kan een steentje, of wat vuil, aan hun schoenzool zitten en op de mat achterblijven. Voor senioren, die later komen spelen, is het niet altijd gemakkelijk om die nieuwe ‘hindernis’ te verwijderen (bukken gaat vaak niet meer zo gemakkelijk).

Zo maar een vriendelijk verzoek van een minigolfspeelster …

KATHOLIEKE MISVIERINGEN

Na Mgr. De Meulenaar’s zware beroerte is er voorlopig aan de maandelijkse viering van de H. Mis een einde gekomen. Diaken Scott van de Silvertonparochie neemt waar, maar zijn bezoeken kunnen niet vooraf met regelmaat bepaald worden.

Ingrid de Bont is onze contactpersoon en zal ons laten weten wanneer Diaken Scott beschikbaar is. Met vriendelijke groeten,

Ton Sanders

VERJAARDAGEN IN AUGUSTUS 2022

HARTELIJK GEFELICITEERD

Luit Kiewiet
Antoinetta Hoogendoorn
Dineke de Jonge
Annie Venter
Ank Brabers (97)
Graeme Cassels

VROEGER HEETTE HET ZUIDERZEE

Dat Nederland na de 2e wereldoorlog ergveranderd is, dat hoeven we u niet te vertellen. Steden zijn groter geworden, de Delta Werken in Zeeland houden de zee buiten de deur en in het IJsselmeer zijn Urk en Schokland ingepolderd in de Noord Oost Polder. 

Inmiddels is er dus ook een Flevopolder bijgekomen en ligt er dwars door het IJsselmeer een tweede dijk. Naast de afsluitdijk dus ook de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Wie Enkhuizen bezoekt moet zeker een dagje uittrekken voor een bezoek aan het Zuiderzee museum. Een openluchtmuseum, geheel in de stijl van de jaren rond 1900.

De huisjes, de straatjes, alles ademt de sfeer uit van de vissersplaatsen rondom wat toen nog de Zuiderzee heette. Komend vanaf de dijk van Lelystad doemt aan de horizon dus Enkhuizen op en steeds weer realiseer ik mij dat wat ik nu zie, hetzelfde is als wat de opvarenden van de VOC-schepen zagen bij hun terugkomst vanuit de Oost. De uit 1540 daterende stadspoort, ook wel de Drommedaris genoemd, steekt hoog boven het stadje uit en na zo’n reis met veel ontberingen was men blij weer thuis te zijn.

Een nog beter gevoel krijg ik wanneer ik met de boot van Stavoren (Friesland) naar Enkhuizen vaar. Ik voel me dan net een bemanningslid van een VOC-schip wat aanstuurt op in de verte Enkhuizen. De golven slaan vriendelijk tegen het schip, de wind blaast een beetje in de zeilen en ik denk aan mijn reis naar de Oost.

 Het VOC-schip deed daarbij ook “de Kaap” aan, en net als de bemanning van de VOC was ik ook in de Kaap. Meerdere keren zelfs. Dat alles overpeinzend stap ik dan in Enkhuizen van boord en ben eigenlijk meteen al in het Zuiderzee museum waar de tijd heeft stilgestaan. Waar ik altijd naar uitkijk is het hoekje in het museum waar de bokking wordt gerookt. Bokking is een soort van grote haring, die in rookkasten op houtmot wordt gerookt.

Sommige bakken hem liever in de koekenpan maar dan zonder vet, want dat vet zit al genoeg in de vis. En ook nu heb ik weer gesmuld van deze nog warme bokking. In datzelfde Zuiderzee museum zijn heel veel vrijwilligers die het dorp doen leven en dat doen op een hele échte manier! Zo vroeg ik aan een van de visvrouwen of die vis uit het IJsselmeer kwam. Helemaal fout, want die vis kwam gewoon uit de Zuiderzee. Ze kende het IJsselmeer helemaal niet! Natuurlijk niet, in het museum was het pas zestienhonderd zoveel.

Boeren uit de omgeving kwamen met hun producten naar de weekmarkt in Enkhuizen. Zij zagen de stad dus vanaf het land, en toen in de 19e eeuw de stoomtrein zijn intrede deed, kwam er ook een stoomspoorlijntje van Hoorn naar Enkhuizen. Onderweg stapte de boeren en boerinnen in, en dat kan ook nu anno 2022 nog steeds. De stoomtrein is nu weliswaar een toeristische attractie, maar eenmaal in de trein op de houten bankjes (3e klas) verbeeld ik mij die boer te zijn, met zijn kaas op weg naar de markt.

Hoe dan ook,……in Enkhuizen ben ik weer terug in de tijd. Enkhuizen en je Zuiderzee museum, ik kom gauw weer terug.

– Aad Overvliet

Uitgave is buiten de verantwoording van het SNBC-bestuur.

Verantwoordelijke redacteur en opmaak: Cor Beek

Productie en verspreiding: Kantoor De Meerpaal

Vaste medewerkers:
Antoinetta Hoogendoorn – B114 en
Aad Overvliet – Amov@planet.nl

Afsluitdatum voor nieuwe bij-dragen uiterlijk 15de van elke maand aan Cor Beek – B120 of cor.beek@gmail.com

De redacteur behoudt zich het recht voor om inzendingen (vooral anonieme) te weigeren of te bewerken.